Undang-undang ADA di Tempat Kerja

Akta Orang Kurang Upaya Amerika tahun 1990 menjadikan majikan tidak sah untuk melakukan diskriminasi terhadap pekerja kurang upaya atau pemohon pekerjaan berdasarkan ketidakupayaan mereka sekiranya mereka berkelayakan untuk menjalankan tugas mereka. Untuk tujuan ADA, majikan merangkumi pemerintah negeri dan daerah, majikan di sektor swasta, organisasi buruh, agensi pekerjaan dan jawatankuasa pengurusan buruh.

Definisi Ketidakupayaan ADA

Di bawah ADA, seseorang memenuhi syarat sebagai orang kurang upaya sekiranya dia mengalami gangguan fizikal atau mental yang secara substansial menghadkan aktiviti kehidupan utama. Undang-undang mengklasifikasikan melihat, mendengar, bercakap, berjalan, mengurus diri sendiri, bernafas, belajar, melakukan tugas manual dan bekerja sebagai aktiviti kehidupan utama. Di bawah ADA, seorang majikan tidak dapat mendiskriminasi seseorang jika dia mempunyai salah satu daripada kecacatan ini namun mempunyai kelayakan untuk melakukan pekerjaan yang dia lamar atau pekerjaan di mana dia bekerja. Majikan boleh menentukan pengalaman, pendidikan, kemahiran pekerjaan dan / atau lesen yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu.

Fungsi Pekerjaan Penting

Sekiranya seseorang mempunyai kecacatan dan mempunyai kelayakan untuk melakukan pekerjaan, seorang majikan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang itu jika dia dapat melaksanakan fungsi penting pekerjaan itu dengan atau tanpa tempat tinggal yang wajar. Majikan tidak dapat membuat keputusan pengambilan pekerja kerana orang kurang upaya tidak dapat melakukan tugas yang bukan merupakan fungsi pekerjaan penting. Contohnya, pemilik perniagaan tidak boleh melepaskan setiausaha yang cacat kerana setiausaha tidak dapat mengambil kopi untuknya.

Penginapan yang berpatutan

Dalam membuat keputusan pengambilan pekerja atau memutuskan untuk menjaga pekerja yang cacat, seorang majikan harus menentukan sama ada pekerja itu dapat melakukan pekerjaan itu dengan tempat tinggal yang wajar. Tempat penginapan yang berpatutan termasuk menyediakan peralatan, mengubah peralatan, menyediakan jadual kerja sambilan atau diubah suai, menugaskan semula pekerjaan lain dan menjadikan persekitaran kerja dapat diakses dan dapat digunakan oleh orang kurang upaya. Undang-undang mensyaratkan majikan untuk membuat penginapan yang wajar bagi pemohon atau pekerja yang cacat kecuali jika melakukannya akan menyebabkan majikan mengalami kesulitan yang tidak semestinya.

Akibat dari Diskriminasi

Seseorang yang merasakan kesan diskriminasi mempunyai jalan keluar undang-undang terhadap perniagaan kecil di mana dia bekerja atau mencari pekerjaan. Orang tersebut dapat mengajukan aduan mengenai tuduhan diskriminasi terhadap perniagaan kecil dalam waktu 180 setelah diduga diskriminasi itu terjadi. Sekiranya negeri di mana perniagaan anda berada mempunyai undang-undang mengenai diskriminasi terhadap orang kurang upaya, orang tersebut juga dapat mengajukan tuntutan di tingkat negeri atau daerah dalam waktu 300 hari setelah diduga diskriminasi itu terjadi. Dalam salah satu daripada kes ini, jika fakta yang nyata menunjukkan bahawa orang tersebut mengalami diskriminasi dalam organisasi perniagaan kecil anda berdasarkan kecacatannya, undang-undang tersebut memberikan jalan keluar yang akan menempatkan orang itu dalam kedudukan yang seharusnya dia lakukan sekiranya diskriminasi tersebut tidak berlaku . Contohnya, jika orang kurang upaya fizikal tidakUntuk menerima pekerjaan di syarikat kerana kecacatannya, ADA akan memberi hak kepada orang itu untuk bekerja di syarikat itu. Dalam kes sedemikian, perniagaan kecil mungkin tidak membalas terhadap orang kurang upaya kerana menegakkan haknya.