Sebab-sebab Penamatan Yang Salah

Kadang-kadang perlu bagi pemilik atau pengurus perniagaan kecil untuk memecat pekerja. Ini adalah fakta kehidupan yang tidak menyenangkan dalam dunia perniagaan. Sebilangan besar majikan tidak akan memberhentikan pekerja tanpa alasan yang baik. Walau bagaimanapun, memecat pekerja boleh membiarkan perniagaan anda terbuka untuk tindakan undang-undang jika alasannya dianggap salah. Akibat undang-undang boleh merangkumi pembayaran gaji, perbelanjaan dan ganti rugi yang diperintahkan oleh mahkamah. Dalam beberapa kes, penamatan yang salah juga boleh menyebabkan hukuman berkanun seperti denda.

Definisi

Pekerja di Amerika Syarikat biasanya bekerja "sesuka hati." Ini bermaksud bahawa majikan dapat memecat mereka dengan alasan apa pun yang tidak melanggar undang-undang negeri atau tempatan tertentu. Pemecatan haram dianggap sebagai penamatan yang salah dan membuka pintu untuk tindakan undang-undang. Memecat pekerja yang melanggar syarat kontrak kerja atau perjanjian perundingan bersama juga boleh menjadi alasan tuntutan undang-undang terhadap majikan. Secara umum, undang-undang persekutuan melarang pemecatan dengan alasan yang dianggap diskriminatif atau sebagai pembalasan atas aduan berdasarkan pelanggaran nyata atau dirasakan pelanggaran undang-undang anti-diskriminasi persekutuan, buruh dan kesihatan. Beberapa negeri mengenakan sekatan tambahan untuk memecat pekerja.

Diskriminasi

Undang-undang anti diskriminasi Persekutuan dirancang untuk mencegah pemberhentian pekerja dengan alasan yang tidak berkaitan dengan kelayakan atau prestasi kerja. Oleh itu, adalah penamatan yang salah sekiranya pekerja dipecat kerana bangsa, jantina, agama atau asal negara. Seseorang tidak boleh dipecat kerana berumur sekiranya dia berumur sekurang-kurangnya 40 tahun. Orang kurang upaya mungkin tidak dipecat semata-mata kerana keadaan kurang upaya. Seorang pekerja hamil tidak boleh dipecat kerana kehamilannya atau keadaan perubatan yang berkaitan. Negeri boleh memperluas undang-undang anti diskriminasi persekutuan. Sebagai contoh, beberapa negeri telah menetapkan undang-undang yang melarang penamatan berdasarkan orientasi seksual.

Hak Pekerja

Pekerja tidak boleh diberhentikan kerana menegaskan hak mereka di bawah undang-undang atau untuk mengajukan aduan rasmi atau tidak rasmi mengenai pelanggaran hak mereka. Memecat pekerja semata-mata atas sebab-sebab ini boleh dianggap sebagai penamatan yang salah walaupun ternyata pekerja itu salah kerana mempercayai pelanggaran haknya telah berlaku. Sebagai contoh, pekerja tidak boleh dipecat kerana meminta cuti di bawah Akta Cuti Keluarga dan Perubatan atau untuk membuat aduan mengenai pelanggaran Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pekerja juga berhak untuk menolak ujian pengesan pembohongan dan mungkin tidak dipecat kerana melakukannya.

Penamatan Yang Salah Yang Lain

Orang asing atau bukan warganegara yang bekerja secara sah di Amerika Syarikat tidak boleh dipecat hanya kerana mereka bukan warganegara di bawah peruntukan Akta Pembaharuan dan Kawalan Imigresen persekutuan. Beberapa negeri telah membuat larangan "kebijakan publik" yang menjadikannya tidak sah untuk memecat seseorang dengan alasan yang dianggap tidak beretika. Undang-undang ini berbeza-beza dari satu negeri ke negara lain, jadi periksa dengan jabatan tenaga kerja negeri anda untuk mendapatkan maklumat. Di bawah sekatan dasar awam, sebuah negara boleh melarang majikan memecat pekerja kerana enggan melakukan tindakan haram seperti membuang sampah beracun atau melaporkan pembuangan sampah secara haram.