Amalan SDM Terbaik yang Anda Lalui di Organisasi

Amalan sumber manusia memainkan peranan penting dalam kejayaan syarikat. Membangunkan amalan yang meningkatkan kepuasan pekerja, menjimatkan wang syarikat dan memastikan anda sentiasa mengikuti perubahan dalam industri anda sangat penting untuk kejayaan jabatan sumber manusia. Melaksanakan amalan sumber manusia terbaik membantu anda memastikan syarikat anda bersedia menghadapi apa jua cabaran yang akan datang.

Perancangan strategik

Jabatan sumber manusia tidak dapat memenuhi perubahan keperluan syarikat mereka sekiranya mereka tidak menyedari perubahan dan trend dalam syarikat dan industri. Penting bagi pemimpin HR untuk mengekalkan saluran komunikasi terbuka, baik formal maupun tidak formal, dengan para eksekutif. ADP, penyedia penyelesaian penyumberan luar perniagaan, menyatakan bahawa organisasi di mana eksekutif sumber manusia berperanan aktif mengalami tahap kepuasan 15 peratus lebih tinggi dengan fungsi SDM. Keakraban dengan rancangan strategik syarikat adalah mustahak untuk membuat rancangan sumber daya manusia yang memperincikan bagaimana anda akan menyediakan kakitangan untuk memenuhi keperluan yang diunjurkan, menguruskan pengekangan kos insurans kesihatan dan faedah lain atau menangani masalah kepelbagaian.

Latihan

Latihan adalah komponen penting dalam memastikan pekerja anda mempunyai kemahiran dan kebolehan untuk berjaya. Kemajuan teknologi yang pesat menjadikan kemahiran pekerja menjadi ketinggalan zaman. Walaupun latihan itu mahal, program latihan yang komprehensif dan berterusan adalah cara terbaik untuk memastikan syarikat anda dapat memenuhi permintaan pasaran dan berjaya bersaing dengan syarikat lain. Latihan juga merupakan bahagian penting dalam pertumbuhan dan pengembangan profesional pekerja HR anda. Semakin mereka belajar mengenai tren sumber daya manusia, perubahan industri dan sistem baru, semakin baik syarikat anda dapat menarik dan mengekalkan pekerja yang berkualiti.

Penyumberan Luar

Apabila tuntutan jabatan sumber manusia meningkat, sukar untuk memenuhi tujuan dan fokus pada perancangan jangka panjang. Pertimbangkan untuk melakukan penyumberan luar pelbagai aspek SDM yang membuang masa pekerja dan tidak perlu dilakukan secara dalaman. Bersin and Associates menyatakan bahawa penyumberan luar membolehkan jabatan sumber manusia menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang hanya dapat ditangani secara dalaman, seperti mengembangkan penyelesaian untuk memenuhi keperluan pengurus perniagaan atau membina hubungan perniagaan. Fungsi-fungsi yang boleh diserahkan kepada pihak luar termasuk pembayaran gaji, pengambilan pekerja, pentadbiran faedah dan latihan.

Maklum Balas dan Penilaian Pekerja

Memberi maklum balas kepada pekerja boleh menjadi tidak selesa bagi pengurus. Tidak biasa bertemu dengan pengurus yang hanya memberitahu pekerja tentang prestasi mereka pada waktu semakan mandatori. Walaupun berhadapan dengan senarai kegagalan bukanlah cara terbaik untuk memotivasi pekerja, pengurus mungkin tidak memahami bagaimana menjadikan maklum balas sebagai sebahagian daripada dialog harian mereka dengan pekerja. Program latihan HR yang merangkumi komunikasi yang berkesan dengan pekerja, menerangkan cara membimbing pekerja dan membincangkan pentingnya pujian dan penghargaan dapat membantu syarikat anda meningkatkan kadar pengekalan pekerja.