Huraian Kepimpinan Situasional

Drs. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mengembangkan Teori Kepemimpinan Situasi Hersey-Blanchard, model kepemimpinan bermerek dagang untuk mencapai apa-apa tujuan atau tugas perniagaan. Teori ini memberi anda pilihan beberapa gaya kepemimpinan yang dapat anda gunakan pada waktu yang sesuai untuk apa-apa tugas berdasarkan apa yang dapat dilakukan oleh pengikut anda dan perincian tugas itu sendiri.

Gaya Kepimpinan

Model Hersey-Blanchard menerangkan empat jenis gaya kepemimpinan dari mana pemimpin yang mahir harus memilih, bergantung pada dinamika situasi yang diharapkan mereka pimpin. Gaya kepimpinan bercerita, menjual, mengambil bahagian dan mewakilkan. Gaya bercerita memerlukan pada dasarnya memberi pesanan. Gaya penjualan memerlukan pengikut yang membimbing atau meyakinkan pengikut untuk menerima hikmah di sebalik keputusan pemimpin. Gaya penyertaan memerlukan pengikut untuk menyumbangkan idea dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Gaya perwakilan memerlukan penyerahan hampir semua keputusan membuat pengikut.

Keperluan Tugas

Menyelesaikan tugas, walaupun besar atau kecil, dapat memiliki beberapa langkah. Apa yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah tertentu atau tugas keseluruhan dapat berubah dari masa ke masa. Pemimpin yang dilatih dalam Situational Leadership praktik menukar gaya kepemimpinan sebagai tindak balas terhadap perubahan dalam apa yang diperlukan oleh tugas. Pemimpin situasi juga menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan bagaimana pengikut berubah ketika pelaksanaan tugas berlangsung. Semakin yakin, bersedia dan berkebolehan pengikut anda pada bila-bila masa, semakin kurang struktur kepemimpinan yang anda perlukan untuk membantu mereka berjaya.

Kematangan Pengikut

Kepimpinan Situasional menentukan setiap gaya kepemimpinan yang harus diterapkan pada situasi bergantung pada jenis pengikut yang anda laksanakan dalam sesuatu tugas. Contohnya, jika anda memimpin pengikut yang berkebolehan, yakin dan bermotivasi untuk menyelesaikan tugas, model Situational Leadership mencadangkan menerapkan gaya kepemimpinan perwakilan dan menyerahkan sebahagian besar pengambilan keputusan kepada pengikut tersebut. Gaya kepemimpinan yang berpartisipasi harus diterapkan jika kemampuan mencukupi, tetapi keyakinan atau motivasi rendah. Gaya penjualan sesuai jika kemampuan rendah, tetapi keyakinan dan motivasi lebih tinggi. Gaya penceritaan sesuai dengan situasi di mana kematangan pengikutnya rendah.

Meningkatkan Pemimpin

Model Situational Leadership diterapkan di syarikat, sekolah, agensi kerajaan dan angkatan bersenjata di seluruh dunia. Ia dapat digunakan untuk tugas-tugas sederhana dan usaha yang kompleks. Pendekatan kepemimpinan ini berbeza dengan yang lain kerana ia membawa perubahan. Anda berpeluang untuk berkembang sebagai pemimpin kerana perlunya penyesuaian berterusan terhadap senario dan keadaan, pembinaan hubungan yang berterusan dengan pengikut dan fokus berterusan pada apa yang diperlukan untuk membuat pasukan anda mencapai tugasnya tepat pada waktunya dan mengikut anggaran.