Langkah-Langkah Apa yang Boleh Dihasilkan Syarikat Untuk Memastikan Syarikat Mematuhi GAAP?

Prinsip perakaunan yang diterima umum, disebut sebagai GAAP, mewakili seperangkat piawaian dan garis panduan untuk perakaunan kewangan dan pelaporan untuk perniagaan dan organisasi lain. GAAP berfungsi untuk menyediakan cara yang seragam untuk mendekati perakaunan kewangan sehingga organisasi mengeluarkan laporan kewangan yang disusun secara konsisten. Syarikat yang diperdagangkan secara terbuka mesti mematuhi GAAP, dan banyak perniagaan swasta dan organisasi lain memilih untuk menggunakan GAAP kerana pelabur, pemberi pinjaman dan pembeli yang berpotensi cenderung lebih suka mematuhi GAAP.

Kakitangan Perakaunan yang terlatih

Langkah pertama untuk pematuhan GAAP melibatkan pengambilan akauntan yang dilatih dalam kaedah dan amalan yang ditentukan oleh GAAP dan memberi mereka syarat yang disesuaikan untuk kejayaan mereka. Salah satu cara untuk menyelesaikan tugas ini adalah dengan menubuhkan jawatankuasa audit yang mengawasi jabatan perakaunan organisasi, memastikan ada staf dan sumber daya yang mencukupi untuk menangani tuntutan pekerjaan. Contoh sumber berguna termasuk projek Pengekodan Piawaian Perakaunan Piawaian Perakaunan Kewangan, yang merupakan pangkalan data dari banyak prinsip perakaunan GAAP yang disatukan ke dalam satu sumber.

Juruaudit Dalaman

Menetapkan dan mentadbir kawalan dalaman yang sesuai memainkan peranan penting dalam menjaga pematuhan GAAP. Sebagian pengawasan dalaman adalah syarikat menggunakan proses audit dalaman untuk mengawasi pelaporan kewangan di dalam syarikat. Juruaudit dalaman mengkaji pelbagai proses di sebuah syarikat di luar isu GAAP, seperti produktiviti, kualiti, kepuasan pelanggan dan bahagian pasaran. Mengenai GAAP, juruaudit dalaman memberi jaminan bahawa kawalan pematuhan telah dilaksanakan sehingga semua personel yang bekerja pada transaksi dan laporan kewangan mengikuti standard yang tepat.

Juruaudit Luar

Satu langkah penting untuk memastikan pematuhan GAAP sedang menjalani proses audit luaran. Langkah ini melibatkan syarikat luar memeriksa dan menilai penyata kewangan perniagaan, meninjau buku-buku untuk mengesahkan bahawa semua pengukuran dan pembentangan dibuat berdasarkan prosedur dan garis panduan GAAP. Firma yang mengendalikan audit biasanya mengkhususkan diri dalam bidang ini sehingga mereka cerdas dan pandai melihat momen ketidakpatuhan. Mereka berfungsi untuk mengesahkan perakaunan syarikat untuk dirinya sendiri dan orang ramai. Syarikat yang diperdagangkan secara terbuka mesti menggunakan juruaudit luaran, sementara perniagaan swasta boleh memilih untuk menggunakan satu staf.

Latihan dan Pendidikan Berterusan

Melanjutkan pendidikan dan latihan untuk semua personel yang bekerja pada projek yang berkaitan dengan GAAP adalah perlu untuk menjaga kepatuhan GAAP. Piawaian dan pedoman perakaunan secara rutin berubah, dan prosedur harus dibuat agar akauntan dan yang lain diperbarui mengenai perkembangan terbaru. Di samping itu, organisasi harus memastikan bahawa mengintegrasikan perubahan terkini dalam GAAP adalah sebahagian daripada amalan biasa mereka agar organisasi tidak ketinggalan dan berisiko tidak mematuhi dengan menerapkan amalan baru yang terlambat dalam proses.