Cara Memanggil Hospital untuk Kontrak & Harga Perniagaan

Menjalankan perniagaan dengan hospital, kemudahan perubatan dan pejabat doktor boleh menguntungkan perniagaan kecil anda. Untuk berjaya, anda mesti mengetahui persaingan anda terlebih dahulu dan dapat membezakan diri anda dengan penyedia perkhidmatan semasa, jika ada. Penting juga untuk mengetahui produk atau perkhidmatan anda di dalam dan luar dan memahami keperluan hospital supaya anda dapat berbincang dengan bijak dengan membeli kakitangan dan menjual perkhidmatan anda.

Bahagian Pembelian

Sebilangan hospital mempunyai jabatan pembelian yang bertanggungjawab untuk membuat semua keputusan pembelian utama. Hubungi pejabat ini dan tanyakan mengenai proses yang diperlukan untuk menjadi vendor yang berkelayakan untuk kemudahan tersebut. Pihak hospital mungkin memerlukan anda diluluskan terlebih dahulu sebagai vendor dengan mengisi dokumen yang menerangkan syarikat, produk, perkhidmatan dan kelayakan anda, dan mengkaji latar belakang dan bukti kelayakan anda. Anda kemudian akan diberitahu apabila peluang membeli muncul.

Pengurus Pembelian

Hospital kecil mungkin menggunakan pengurus pembelian dan bukannya jabatan pembelian penuh. Hubungi individu ini dan minta peluang untuk bertemu secara langsung dan membincangkan produk atau perkhidmatan anda. Tanyakan mengenai kontrak yang ada atau yang akan dikeluarkan oleh hospital. Perlu diingat bahawa individu ini sering dibanjiri dengan permintaan seperti itu. Bersiaplah dengan persembahan 30 saat yang hebat, dan lengkapkannya dengan bahan bertulis terperinci yang boleh ditinjau oleh pengurus pada masa lapang.

Kontrak atau RFP

Sekiranya terdapat peluang kontrak perniagaan, hospital biasanya mengedarkan RFP, atau permintaan cadangan, kepada penyedia perkhidmatan yang berkelayakan. Setelah anda berada dalam senarai ini, anda perlu melengkapkan RFP yang baru dikeluarkan pada tarikh akhir dan dengan seberapa terperinci yang mungkin untuk menunjukkan kemampuan anda untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta. Garis panduan RFP mungkin atau tidak termasuk kadar atau garis panduan anggaran. Dalam contoh ini, ingat anda mungkin bersaing dengan penyedia perkhidmatan lain yang berkelayakan dan perlu menyatakan kadar terbaik anda untuk memenangkan perniagaan.

Mata Jual

Berjaya berniaga dengan hospital memerlukan anda memahami keperluan kemudahan individu ketika menjual perkhidmatan anda. Apabila anda memanggil bahagian pembelian atau pengurus untuk memperkenalkan diri, jelaskan pengalaman anda, pelanggan terdahulu dan apa yang anda bawa. Hospital berminat dengan langkah penjimatan kos, barang dan perkhidmatan berkualiti tinggi, pengetahuan klinikal dan reputasi yang luar biasa. Anda, syarikat dan wakil penjualan anda mesti dilihat sebagai pihak berkuasa yang boleh dipercayai untuk memenangi kontrak perniagaan hospital.