Perbezaan Antara Empat Penyata Kewangan

Garis panduan perakaunan - seperti piawaian pelaporan kewangan antarabangsa dan peraturan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS - memberitahu syarikat bagaimana untuk merekod data transaksi dan menyoroti perbezaan di antara empat penyata kewangan utama. The American Institute of Certified Public Accountants juga memberikan garis panduan teknikal mengenai pelaporan perniagaan, di samping Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan.

Penyata imbangan

Orang kewangan sering menggunakan frasa seperti "penyata kedudukan kewangan" dan "laporan keadaan kewangan" ketika merujuk pada kunci kira-kira. Laporan ini memberikan gambaran mengenai sumber ekonomi, liabiliti dan item ekuiti syarikat. Menyemak semula kunci kira-kira membolehkan pelabur menjawab soalan utama mengenai kecairan dan keselesaan korporat. Kecairan adalah tanda aktiviti menguntungkan yang menghasilkan lebih banyak wang tunai daripada yang dibelanjakannya. Inisiatif pelarut atau syarikat adalah syarikat yang menyimpan lebih banyak aset - nama lain untuk sumber ekonomi - daripada hutang.

Penyata pendapatan

Pemain pertukaran sekuriti - mereka yang membeli dan menjual saham dan bon di pasaran seperti Bursa Saham New York - memperhatikan penyata pendapatan entiti untuk mengetahui cara tertentu kepemimpinan atasan menangani persoalan keuntungan. Perkara yang mereka perhatikan dengan teliti merangkumi dasar untuk meningkatkan penjualan, cetak biru untuk mengekalkan atau memperluas pangsa pasar dan taktik untuk mengurangkan perbelanjaan dan mengendalikan pembaziran dari masa ke masa. Pakar kewangan sering merujuk penyata pendapatan sebagai penyata untung dan rugi, laporan pendapatan atau P&L. Ringkasan data kewangan ini terdiri daripada pendapatan, perbelanjaan dan pendapatan bersih - atau kerugian, jika perbelanjaan lebih besar daripada item hasil.

Penyata aliran tunai

Pemberita perniagaan sering menggambarkan penyataan negatif aliran tunai sebagai gejala disfungsi institusi, yang menyebut laporan itu sebagai bukti bahawa pengurusan korporat tidak menguruskan wang syarikat dengan berkesan. Anda dapat melihat tanda-tanda pengurusan wang yang lemah atau tidak cekap dengan menyelidiki tiga bahagian yang membuat laporan kecairan: aliran tunai dari aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan. Garis panduan peraturan memerlukan klasifikasi yang tepat ini untuk mengatasi masalah seperti pengurusan kecairan, keuntungan, pengurusan pelaburan dan pengurangan perbelanjaan. Dalam leksikon kewangan, istilah "penyata aliran tunai", "laporan kecairan" dan "penyata aliran tunai" boleh ditukar ganti.

Penyata Ekuiti

Penyata ekuiti menunjukkan kumpulan pelabur mana yang berperanan penting dalam memerangi masalah penggalangan dana yang dihadapi oleh perniagaan. Dalam laporan itu, anda melihat elemen seperti pemegang saham biasa dan pemegang saham pilihan. Pemegang saham biasa menerima dividen berkala, dapat memilih perkara penting syarikat dan menjana wang apabila harga saham naik. Pemegang saham pilihan - nama lain untuk pemegang saham - biasanya mempunyai kelebihan yang sama dengan pemegang saham biasa tetapi mempunyai keutamaan yang lebih tinggi dalam pengagihan dividen.