Perjanjian Jualan Produk

Untuk tujuan pengesanan cukai, perakaunan, penjualan dan inventori, syarikat mencatatkan semua transaksi penjualan. Perniagaan menggunakan beberapa jenis dokumen - resit, invois, petikan yang ditandatangani atau cadangan atau kontrak penjualan - untuk merekodkan penjualan untuk tujuan dalaman dan memberikan bukti pembelian kepada pembeli. Syarikat yang menjual produk besar atau kompleks kepada perniagaan atau pengguna biasanya menggunakan kontrak penjualan untuk mendokumentasikan transaksi. Kontrak penjualan ini disebut perjanjian penjualan produk.

Perjanjian Jualan Produk Ditetapkan

Perjanjian penjualan adalah kontrak di mana penjual memindahkan kepada pembeli pemilikan atau pemilikan barang atau hak untuk perkhidmatan. Perjanjian menentukan jumlah wang yang dibayar pada masa perjanjian atau yang akan jatuh tempo kemudian. Perjanjian penjualan produk adalah perjanjian penjualan yang berlaku hanya untuk produk.

Tujuan Perjanjian

Perjanjian penjualan produk memberikan perincian yang mengatur syarat dan syarat penjualan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi penjual daripada salah faham, harapan yang tidak jelas dan penipuan oleh pembeli. Walau bagaimanapun, perjanjian penjualan produk juga melindungi pembeli dengan menentukan dengan jelas apa yang dan tidak termasuk dalam penjualan dan dalam keadaan apa produk tersebut dijual.

Perjanjian Mudah

Perjanjian penjualan mudah boleh terdiri dari satu halaman yang merangkumi keterangan produk, penjelasan ringkas mengenai penggunaan produk, harga penjualan, kriteria penghantaran dan apa-apa terma dan syarat tambahan. Perjanjian ini memerlukan tandatangan kedua-dua pihak - pembeli dan penjual - untuk menandakan penerimaan perjanjian tersebut. Kadang-kadang perjanjian penjualan sederhana akan merangkumi satu atau lebih lampiran. Syarikat sering menggunakan lampiran untuk memberikan syarat standard yang merangkumi semua produk yang mereka jual. Sebagai contoh, syarikat akan menggunakan perjanjian penjualan yang berbeza untuk dua produk yang berbeza tetapi merangkumi lampiran terma dan syarat yang sama.

Perjanjian yang Kompleks

Perjanjian penjualan produk terperinci mengandungi maklumat yang sama dengan perjanjian mudah. Ini juga mengandungi spesifikasi produk, maklumat pemasangan jika ada dan maklumat dan syarat penghantaran yang lebih terperinci. Perjanjian terperinci membahas kaedah pembayaran dan syarat, sebarang jaminan, pengecualian, dan syarat sokongan dan penyelenggaraan khusus atau umum. Untuk penjualan produk yang berterusan - misalnya, untuk peruncit yang membeli barang dari pengedar atau pemborong setiap bulan - perjanjian penjualan produk merangkumi klausa penamatan dan pembatalan dan syarat penyelesaian pertikaian. Seperti kontrak lain, perjanjian penjualan produk yang kompleks juga merangkumi klausa pengabaian, penugasan, pengubahsuaian dan penguatkuasaan.