Bagaimana Kos Organisasi Dikategorikan dalam Cara Berbeza

Pengkategorian kos membolehkan pemilik perniagaan kecil mengumpulkan perbelanjaan untuk memahami berapa banyak perbelanjaan yang dikeluarkannya untuk item berkaitan. Pengkategorian kos adalah aspek penting dalam perakaunan kos dan kewangan, dalam penganggaran dan dalam penilaian nilai perniagaan. Kategori yang dikenal pasti memberikan maklumat untuk digunakan oleh pengurus dalam perancangan strategik, dan membantu mereka untuk meningkatkan operasi dan menjadikan syarikat lebih menguntungkan. Pengkategorian juga berlaku apabila akauntan mengira margin keuntungan kasar dan bersih.

Kos tetap

Kategori kos yang paling asas adalah kos tetap, iaitu kos yang tidak berubah tanpa mengira jumlah barang yang dihasilkan, nilai penjualan yang dicapai atau jumlah kakitangan yang diambil. Kos tetap juga dikenali sebagai kos overhed dan biasanya merangkumi perbelanjaan seperti sewa, gaji pengurusan dan susut nilai peralatan modal. Walau bagaimanapun, kos berubah adalah sebaliknya dan berubah bergantung pada kuantiti pengeluaran, tenaga kerja dan bahan.

Kos Terus

Kos langsung juga dikenali sebagai kos penjualan, kerana merangkumi segala yang diperlukan untuk menghasilkan atau mendapatkan barang yang dijual oleh syarikat. Kos ini biasanya berubah-ubah kerana lebih banyak bahan mentah diperlukan untuk menghasilkan lebih banyak produk. Ini menyebabkan kos membeli bahan mentah meningkat. Namun, ini tidak bermaksud sebaliknya berlaku dan semua kos berubah adalah kos langsung, kerana banyak kos berubah bukan merupakan sebahagian daripada kos pembuatan.

Kos Tidak Langsung

Kos tidak langsung merangkumi kos yang tidak berkaitan langsung dengan pengeluaran, seperti cukai, bil tenaga dan gaji kakitangan pentadbiran atau lain-lain yang tidak terlibat dalam pembuatan. Sebilangan kos tidak langsung mungkin juga kos berubah dan bukannya kos tetap. Ini termasuk kos penyelidikan dan pembangunan, yang jarang diperbaiki dan turun naik mengikut beberapa faktor. Kos seperti ini biasanya berdasarkan perancangan strategik syarikat dan bukannya strategi berdasarkan kos.

Kos Pemasaran

Akauntan mengkategorikan pemasaran sebagai kos tetap di beberapa industri dan kos berubah di kawasan lain. Sebagai contoh, dalam industri perkhidmatan, kos pemasaran tidak termasuk dalam kos unit produk atau kos langsung, tetapi dalam pembuatan produk yang mapan, kos pemasaran mungkin merangkumi peratusan dari kos unit. Pemasaran dapat dianggarkan sesuai dengan penjualan yang diproyeksikan, atau sebagai persentase dari keseluruhan kos produksi. Beberapa syarikat mengkategorikan pemasaran sebagai overhead sementara yang lain menganggapnya sebagai kos penjualan.

Perbelanjaan modal

Perbelanjaan modal menanggung kos untuk membeli aset yang akan digunakan secara kekal atau untuk waktu yang lama. Jenis pembelian ini dilakukan hanya sekali setiap beberapa tahun, dan bertujuan untuk membantu perniagaan memperoleh pendapatan. Contoh perbelanjaan modal termasuk pembelian seperti bangunan kilang, pembuatan mesin dan peralatan komputer. Kos pembelian disusutnilai dalam beberapa tempoh perakaunan, yang dikira mengikut jangka hayat item tersebut. Sebilangan besar perniagaan menjalankan perakaunan mengikut tahun fiskal mereka, jadi kos peralatan modal tersebar dalam beberapa tahun fiskal.

Kos Tempoh

Organisasi yang beroperasi mengikut tempoh perakaunan yang berbeza seperti projek boleh mengkategorikan kos dengan cara yang sama. Kos tetap dan berubah boleh dikategorikan dalam jangka masa tertentu. Sebagai contoh, projek yang berlangsung selama empat bulan akan menanggung kos tetap yang berlainan selama ini daripada projek yang berlangsung selama 18 bulan. Untuk membuat anggaran projek dengan tepat, pihak pengurusan perlu mengenal pasti perbelanjaan yang akan dibayar dalam tempoh tersebut.