Soalan Temuduga untuk Kedudukan Pengurusan Risiko

Pengurus risiko adalah seseorang yang anda sewa untuk mengurangkan tahap risiko anda dalam pelbagai bidang mulai dari keselamatan komputer hingga pelaburan kewangan. Syarikat besar mengupah pengurus risiko dengan kemahiran khusus untuk setiap jabatan. Sebagai perniagaan kecil, pengurus risiko anda harus berpengalaman dalam kebanyakan aplikasi risiko untuk membantu anda meramalkan dan mengelakkan masalah dan perangkap yang berpotensi. Untuk memastikan anda menggaji pengurus yang paling berkelayakan yang memahami industri anda dan keperluan perniagaan kecil anda, menilai calon dengan soalan langsung dan tajam semasa temu duga.

Kemahiran Orang

Pengurus risiko biasanya mempunyai latar belakang pendidikan teknikal dan kewangan yang luas, tetapi mereka tidak semestinya mempunyai kemahiran orang yang berkesan. Sekiranya perniagaan anda telah berkembang sehingga anda perlu mengambil pengurus risiko, kemungkinan besar anda telah mengembangkan kakitangan yang signifikan. Semasa menilai dan memantau tahap risiko anda, pasti pengurus risiko akan berinteraksi dengan pekerja tersebut. Ukur tahap interaksi manusia yang mampu dilakukan oleh calon anda dengan soalan mengenai pengalaman mereka dengan pekerja yang sukar. Minta contoh bagaimana calon menangani pekerja yang menghalang pada masa lalu.

Sikap

Dalam perniagaan kecil, setiap pekerja biasanya memakai beberapa topi. Pengurus perlu dapat melangkah ketika jabatan lain memerlukan bantuan. Anda mungkin perlu tahu bahawa anda boleh bergantung pada pengurus anda untuk memenuhi permintaan anda apabila tuntutan perniagaan membawa anda keluar dari pejabat. Tanyakan calon yang berpotensi bagaimana mereka melihat peranan mereka sebagai pengurus risiko. Melalui soalan terbuka mengenai sikap mereka terhadap peranan pengurus risiko, anda dapat menentukan sama ada calon memiliki kedalaman pemahaman yang anda perlukan serta kesediaan untuk bekerja sebagai sebahagian daripada pasukan untuk membantu syarikat berkembang dan maju.

Penglibatan

Untuk memanfaatkan sepenuhnya pengurus risiko anda, anda perlu mencari calon yang terlibat dalam industri ini agar anda sentiasa mengetahui mengenai amalan terbaik untuk mengurangkan risiko. Untuk mengukur tahap penglibatan calon, tanyakan mengenai pemahaman dan komitmen mereka terhadap COSO, Jawatankuasa Organisasi Penaja Suruhanjaya Treadway. COSO adalah salah satu badan pengurusan diri industri pengurusan risiko yang mengembangkan amalan terbaik dan kerangka kerja pelaksanaan amalan tersebut. Pelbagai masalah yang dihadapi pengurus risiko perusahaan terus dikaji dan diteliti oleh COSO dan para anggota dikemas kini untuk membawa amalan terbaik tersebut ke tempat kerja.

Matlamat

Pengekalan adalah kunci perniagaan dan sebagai pemilik perniagaan kecil, anda mungkin tidak mempunyai sumber atau keinginan untuk mengganti pekerja secara berkala. Untuk memastikan anda mengupah seseorang yang akan bertahan lama dengan anda, tanyakan kepada calon mengenai tujuan mereka untuk masa depan. Ketahui mengenai tujuan pendidikan yang mungkin dicapai oleh calon untuk melihat apakah hasrat tersebut sesuai dengan objektif perniagaan anda sendiri. Tanyakan kepada calon bagaimana mereka mengharapkan untuk mencapai tujuan tersebut dan bagaimana kedudukan ini sesuai dengan rancangan kerjaya jangka panjang mereka.