Bahagian Operasi Penyata Aliran Tunai

Penyata aliran tunai adalah gambaran jelas mengenai fizikal tunai yang dihasilkan dan dibelanjakan oleh syarikat dalam jangka masa tertentu. Penyataan tersebut memberikan perspektif yang jelas mengenai wang tunai yang diambil syarikat berbanding dengan pendapatan bersih, dan ini membolehkan pelabur berpotensi untuk melihat apakah syarikat membawa lebih banyak wang tunai daripada yang dibelanjakannya. Bahagian pertama penyata aliran tunai, yang disebut bahagian operasi, memperincikan sama ada syarikat itu menjana wang tunai dari aktiviti seharian.

Wang Tunai Pelanggan

Baris pertama bahagian operasi menggambarkan wang tunai sebenar yang diterima daripada pelanggan. Ini tidak semestinya sesuai dengan angka yang dilaporkan pada penyata pendapatan, kerana penyata pendapatan beroperasi berdasarkan akruan. Dalam penyata aliran tunai, anda mencatat hanya wang tunai yang anda terima secara fizikal. Jangan termasuk penjualan yang dibuat secara kredit.

Pendapatan Lain

Sertakan garis berasingan untuk apa-apa pendapatan lain yang berkaitan dengan operasi yang mungkin anda terima. Ini boleh merangkumi pendapatan faedah, bayaran perkhidmatan atau bahkan pembayaran sewa, bergantung pada sifat operasi syarikat. Jangan memasukkan pendapatan dari pelaburan atau aktiviti pembiayaan di bahagian ini, kerana mereka mempunyai bahagian tersendiri dalam penyata.

Bayaran Sewa

Perniagaan yang memajak harta tanah merangkumi pembayaran sewa sebenar setiap bulan dalam baris "Belanja Sewa" pada penyata aliran tunai. Bayaran sewa atau pajakan adalah bahagian penting dari pengeluaran tunai perniagaan, jadi perbelanjaan ini biasanya digambarkan berdasarkan garis besarnya sendiri.

Gaji

Penggajian adalah satu lagi pembayaran besar bagi kebanyakan syarikat. Pembayaran gaji harus disenaraikan secara berasingan di bahagian perbelanjaan operasi juga. Sertakan hanya pembayaran yang telah dibuat dan mengakibatkan penurunan tunai. Jangan senaraikan senarai gaji terakru.

Perbelanjaan Operasi Lain

Semua perbelanjaan operasi lain yang dibayar dalam tempoh tersebut muncul di bawah garis "Perbelanjaan Operasi Lain". Ini termasuk pembayaran lain yang dibuat untuk bekalan, kos overhed dan pembayaran lain yang berkaitan langsung dengan operasi perniagaan. Jumlah keempat-empat bahagian tersebut disenaraikan di bawah garis ini di bawah label "Wang tunai yang disediakan oleh aktiviti operasi."