Ciri-ciri untuk Membentuk Kesatuan Pasukan Dengan Pengurus dan Pekerja

Pemilik perniagaan kecil yang melaburkan masa dan latihan untuk mewujudkan pasukan yang kuat dapat melihat peningkatan semangat dan prestasi pekerja. Walau bagaimanapun, kepemimpinan syarikat juga harus memberi contoh kerja berpasukan yang kuat agar kohesi berakar umbi di jabatan lain. Akhirnya, pemilik perniagaan kecil harus menyeimbangkan keinginan untuk bersatu dengan keperluan untuk perbahasan kumpulan yang sihat untuk mengelakkan "groupthink", yang salah membuat keputusan kerana tekanan atau kesesuaian rakan sebaya.

Budaya Terbuka dan Matlamat yang jelas

Organisasi dengan budaya terbuka, di mana maklumat mudah diperoleh dan komunikasi mengalir secara berkala antara pengurusan kanan dan pekerja, membolehkan pasukan yang kuat berkembang dan berkembang, menurut laman web Menjadi Pemimpin yang Lebih Baik. Pengurus dan pekerja juga memerlukan matlamat yang jelas dan menarik yang ditetapkan oleh pengurusan untuk bersama-sama menyelesaikan projek tertentu atau siri tugas harian. Yang paling penting, ahli pasukan perlu percaya bahawa dengan bekerjasama, matlamat ini dapat dicapai.

Komunikasi

Pasukan yang kekurangan komunikasi dua hala antara pengurus dan pekerja juga akan kurang berpadu. Seorang pengurus yang mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal yang kuat, terutama kemampuan untuk meminta dan memberi maklum balas terhadap kepimpinannya dari para pekerjanya, mempunyai peluang terbaik untuk membina pasukan yang kuat. Di samping itu, komunikasi dan perpaduan saling berkaitan. Apabila kohesi meningkat, komunikasi pasukan terus berkembang dan berkembang.

Amanah

Kesatuan pasukan tidak mungkin dilakukan tanpa kepercayaan, dan kepercayaan adalah sifat yang mesti ada di antara ahli pasukan, antara ahli pasukan dan pengurusnya, dan antara pasukan dan kepemimpinan syarikat. Membina kepercayaan mengambil gabungan ciri-ciri peribadi seperti integriti dan keaslian dan atribut prestasi kerja seperti pengalaman dan pengetahuan industri, menurut laman web Barrett Values ​​Center.

Pertandingan

Walaupun tidak terdengar altruistik seperti ciri-ciri pembinaan pasukan lain, persaingan dapat menjadi kaedah yang sangat berkesan untuk menyatukan pasukan. Pemilik perniagaan kecil dapat mewujudkan musuh bersama dalam pesaing atau dapat mempertimbangkan untuk mengadu pasukan antara satu sama lain seperti pertandingan penjualan. Namun, persaingan mungkin tidak memberikan hasil yang berkekalan seperti budaya terbuka, komunikasi dan kepercayaan. Setelah kumpulan menganggap ancaman telah berakhir, kesatuannya akan hilang.

Prestige

Anggota yang mempunyai kebanggaan dalam pasukan mereka biasanya lebih padu daripada mereka yang ambivalen atau berkecuali terhadap kumpulan mereka. Di samping itu, semakin sukar satu pasukan untuk bergabung, semakin banyak ahli akan menyokong kumpulan tersebut. Pemilik perniagaan kecil boleh menggunakan prestij untuk membina pasukan yang kuat dengan menyedari pencapaian kumpulan atau menunjukkan halangan tertentu untuk masuk --- sebagai contoh, jika syarikat itu hanya menggaji graduan dengan purata nilai gred tertentu.