Kekuatan Struktur Organisasi Tradisional

Sama seperti kerangka manusia yang menyediakan struktur yang memungkinkan kita berjalan di jalan yang kita pilih, struktur organisasi membolehkan syarikat bergerak maju dalam misinya. Semua bahagian dalam kerangka syarikat mesti menyelaraskan aktiviti untuk melaksanakan rancangan strategik pengurusan. Memilih struktur yang betul sebahagiannya menentukan kejayaan syarikat. Di antara beberapa kerangka kerja yang boleh diterima pakai oleh syarikat ialah struktur fungsi tradisional. Hierarki piramid menegak mencirikan struktur ini, yang membahagikan aktiviti pekerjaan mengikut fungsinya. Pemasaran, pengeluaran, kewangan, sumber daya manusia, dan penyelidikan dan pengembangan dipisahkan antara satu sama lain. Strukturnya mempunyai beberapa kelebihan.

Latar belakang

Revolusi Perindustrian menimbulkan struktur organisasi tradisional masa kini. Sebelum revolusi, orang bekerja di perniagaan kecil yang memenuhi pasaran tempatan. Peranan pekerjaan orang sering tumpang tindih dan struktur pengurusan yang ketat tidak diperlukan. Apabila pengeluaran besar-besaran meningkat, begitu juga pembahagian tenaga kerja. Pengkhususan meningkatkan kecekapan dan produktiviti, seperti juga pengelompokan pekerjaan khusus ke jabatan mengikut fungsi. Hierarki pengurusan di atas pekerja dan jabatan khusus menangani masalah yang lebih luas, mengawal dan mensintesis usaha orang bawahan. Evolusi ini dari struktur longgar hingga terkawal ketat menyebabkan kerangka piramid menegak yang merupakan struktur organisasi yang berfungsi.

Komunikasi

Struktur organisasi yang berfungsi mewujudkan persekitaran untuk komunikasi. Oleh kerana pekerja berkaitan dari segi fungsi, konteks pekerjaan difahami dalam jabatan, memberikan asas untuk memahami. Pekerja di jabatan yang sama juga memahami jargon masing-masing. Sifat struktur fungsional, dengan rantai perintahnya yang jelas, juga secara jelas menentukan siapa yang melapor kepada siapa.

Penyelarasan

Komunikasi yang ditingkatkan bermaksud koordinasi yang ditingkatkan kerana pekerja di jabatan yang sama dengan senang datang ke pertemuan pemikiran. Struktur fungsional hirarki juga tidak diragukan lagi mengenai hak istimewa akauntabiliti dan pengurusan, jadi arahannya jelas dan disatukan.

Kepakaran

Struktur organisasi fungsional tradisional bergantung pada pembahagian tenaga kerja, yang menjadikan pekerja menjadi pakar yang pakar. Pakar sedemikian dapat membuat inovasi. Memiliki pakar juga memudahkan latihan, dan masalah dapat diselesaikan dengan lebih cepat kerana syarikat mempunyai akses kepada pakar.

Ekonomi Skala dan Kecekapan

Istilah "ekonomi skala" merujuk kepada peningkatan kecekapan, produktiviti dan penjimatan yang berlaku ketika ruang lingkup meningkat. Dengan mewujudkan pakar, struktur tradisional memungkinkan setiap orang menjadi lebih produktif dan cekap dalam tugas masing-masing, yang dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Mengelompokkan tugas mengikut fungsi juga bermaksud sumber dapat digunakan dengan lebih efisien. Peralatan dan kakitangan berkerumun daripada digandakan di lebih dari satu kawasan.