Kerangka Komunikasi Korporat Teori Mary Munter

Teori komunikasi yang dikemukakan mengenai kerangka komunikasi korporat oleh Mary Munter, seorang profesor Komunikasi Pengurusan di Universiti Dartmouth, disokong oleh beberapa orang dalam komuniti perniagaan dan akademik. Ini adalah perkara yang perlu dilihat kedua kerana nampaknya sampai ke inti masalah mengenai kegagalan komunikasi korporat.

Komunikasi sehala

Ramai orang menganggap komunikasi sebagai aliran maklumat sehala dari satu orang ke orang lain. Komunikasi mungkin diterima dan mengalir kembali dari penerima ke pengirim asal dalam bentuk respons, tetapi komunikasi masih hanya satu arah, baik ke depan atau ke belakang. Beberapa syarikat menggunakan model komunikasi ini di mana maklumat sering mengalir dari bahagian atas organisasi ke yang berada di bawah. Sering kali, maklumat itu tidak mengalir ke arah lain.

Munter

Munter telah menyatakan bahawa pandangan yang lebih siklik mengenai strategi komunikasi dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan komunikasi dalam organisasi secara keseluruhan. Kerangka kitaran ini, seperti yang dinyatakan oleh Joel Kurtzman, Glenn Rifkin dan Victoria Griffith, sangat menyerupai gagasan Aretotelian mengenai komunikasi retorik. Dalam analisis mereka, kerangka komunikasi korporat Munter bermula dengan organisasi secara keseluruhan, bukan dengan pembicara tertentu. Dari situ, organisasi menggunakan mesej untuk berkomunikasi dengan konstituennya yang kemudian bertindak balas terhadap mesej organisasi. Ini adalah corak komunikasi kitaran yang mengharuskan organisasi untuk memberi respons semula terhadap tindak balas oleh konstituennya.

Had

Kekuatan kerangka organisasi Munter adalah bahawa ia menyediakan model komunikasi. Walau bagaimanapun, terhad pada kenyataan bahawa ia berhenti di sana. Ia tidak dapat memberikan organisasi semua pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi komunikasi ini. Sebagai contoh, seperti yang dicatat oleh Joel Kurtzman, Rifkin dan Griffith, kerangka komunikasi tidak dapat membantu organisasi yang tidak mengetahui dan memahami konstituennya. Harus ada beberapa pengetahuan tentang mereka yang membentuk organisasi, jika tidak, organisasi akhirnya membuat keputusan buta dengan harapan para penyusunnya akan mendengar dan menanggapi mesej tersebut.

Menggabungkannya

Inti kerangka kerja Munter untuk komunikasi korporat adalah pengakuan bahawa komunikasi adalah dialog, dan bukan aliran maklumat. Dialog ini harus berlangsung dan tidak boleh hanya menjadi hasil daripada bentuk komunikasi mesej-respons yang khas. Julie Lang, presiden Kaikias Consulting, menyatakan bahawa komunikasi jenis ini sering kali melibatkan aktiviti seperti pengajaran, pembelajaran dan melakukan, daripada hanya bercakap atau mengajar untuk menyampaikan maklumat. Mesej harus disusun sedemikian rupa sehingga memberi manfaat kepada khalayak dan sebaliknya.