Piawaian Industri untuk Untung Kasar

Perbandingan margin keuntungan kasar dalam industri yang sama dan antara industri yang berbeza boleh bermanfaat bagi pemilik perniagaan yang berpotensi dan mapan. Pemilik berpotensi dapat mengkaji margin keuntungan kasar standard apabila menyempitkan senarai kemungkinan usaha perniagaan untuk menentukan industri mana yang umumnya paling menguntungkan. Pemilik perniagaan yang mapan sering menggunakan standard industri untuk keuntungan kasar sebagai penanda aras dalam penilaian keuntungan. Di samping itu, kedua-dua pelabur awam dan swasta dapat membandingkan perniagaan dengan piawaian industri bukan hanya untuk menilai seberapa menguntungkan perniagaan, tetapi juga untuk menentukan seberapa efisien perniagaan menguruskan sumber daya, bahan, dan tenaga kerjanya.

Mengenai Piawaian Untung Kasar

Piawaian Industri Untung Kasar

Variasi Standard Industri

Perbandingan Standard Industri