Cara Meningkatkan Kerja Berpasukan Antara Organisasi Kualiti & Pembuatan

Organisasi jaminan kualiti perniagaan anda menentukan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tahap kualiti yang diinginkan, yang harus dilaksanakan oleh pekerja dalam pembuatan. Faktor-faktor utama dalam keberhasilan kerjasama antara kakitangan berkualiti dan pembuatan adalah komunikasi, komitmen, rasa hormat, latihan dan pengakuan peningkatan prestasi. Apabila semua pekerja mengetahui tujuan kualiti dan termotivasi untuk mencapainya, mereka cenderung bekerja sebagai satu pasukan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah kualiti.

Dengarkan Orang yang Melakukan Kerja

Salah satu sumber tekanan antara organisasi kualiti dan pembuatan adalah bahawa pasukan kualiti dianggap oleh pekerja produksi sebagai berusaha memberitahu mereka bagaimana melakukan pekerjaan mereka. Daripada menumpukan pada bagaimana melakukan pekerjaan, pekerja jaminan kualiti harus menekankan tujuan dan mendengarkan orang yang menjalankan kerja untuk mengetahui cabaran apa yang mungkin mempengaruhi tujuan ini. Pekerja sering berada di lokasi yang baik untuk membantu menyelesaikan masalah kualiti dengan hasil. Pasukan bekerja paling baik apabila pekerja yang bertanggungjawab untuk kualiti menyampaikan tujuan syarikat tertentu dan mendengar kakitangan produksi membincangkan kerja mereka dan kemungkinan penyelesaian sebelum mereka mengusulkan prosedur baru, untuk menunjukkan bahawa mereka mengambil kira masalah pekerja pembuatan.

Mohon Sokongan untuk Matlamat Umum

Setelah pekerja pembuatan merasa menjadi sebahagian daripada pasukan mencari penyelesaian untuk masalah kualiti, mereka mungkin mempunyai cadangan sendiri untuk meningkatkan kualiti, atau memberikan maklum balas mengenai tujuan yang dicadangkan oleh pekerja jaminan kualiti. Mempromosikan kerja berpasukan dengan mengutamakan masalah kualiti yang diketengahkan oleh kedua-dua kumpulan pekerja. Apabila anda telah mencapai tujuan bersama, kedua-dua jaminan kualiti dan pekerja pembuatan akan menyokong pasukan yang mengenal pasti penyelesaian dan melaksanakannya.

Memastikan Semua Orang Tahu Apa Yang Perlu Dilakukan

Sebahagian daripada kunci kerja berpasukan yang berkesan ialah ahli pasukan dapat menyumbang dalam mencari penyelesaian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Latihan yang mencukupi adalah prasyarat untuk kegunaan sumbangan tersebut. Apabila ahli pasukan tahu betul bagaimana melakukan tugasnya dan mempunyai pengalaman praktikal dalam melakukan pekerjaan, dia mempunyai maklumat yang sangat berharga bagi pasukan dan dia menjadi ahli yang dihargai. Pastikan setiap pekerja yang bekerja dalam pasukan mempunyai latihan yang diperlukan untuk menjalankan kerja berkualiti tinggi dalam bidangnya.

Tetapkan Matlamat yang Berpatutan dan Raikan Pencapaian

Kaedah yang berkesan untuk mempromosikan kerja berpasukan adalah memberi penghargaan kepada kejayaan. Apabila pasukan mencapai matlamat dan setiap anggota merasa dia telah menyumbang, pasukan menjadi lebih padu dan dapat meneruskan tugas yang lebih sukar. Menetapkan matlamat awal yang dapat dicapai oleh pasukan mempromosikan kerja berpasukan. Tentukan metrik berkualiti pertama yang ingin dicapai oleh syarikat dari segi peningkatan kecil yang mencabar kemampuan pasukan, tetapi dapat dicapai dengan sedikit usaha. Terima sumbangan individu, tetapi beri penghargaan kepada seluruh pasukan untuk mengembangkan kerjasama yang akan membantu pasukan menghadapi cabaran yang lebih besar.