Kepentingan Dasar Perakaunan

Seperti polisi dan peraturan organisasi yang lain, dasar kewangan dan perakaunan berfungsi untuk meningkatkan prestasi organisasi dengan pelbagai cara. Dengan memahami faedah mempunyai polisi perakaunan yang dirancang dengan baik, anda dapat merancang dan melaksanakan dasar perakaunan dalam perniagaan anda untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan fungsi pelaporan kewangan anda.

Konsistensi Permohonan

Dasar perakaunan membantu pekerja menilai transaksi perakaunan dengan cara yang serupa. Di syarikat yang lebih besar, banyak akauntan mungkin memeriksa aktiviti kewangan dan, kerana pertimbangan yang diperlukan dalam keputusan perakaunan, akauntan ini dapat menentukan perlakuan perakaunan yang berbeza untuk transaksi yang sama. Dasar perakaunan bertindak sebagai peta jalan untuk penerapan prinsip perakaunan yang diterima umum dan menghilangkan perbezaan penilaian pekerja.

Rawatan Perakaunan yang betul

Untuk masalah perakaunan yang kompleks, seperti pengiktirafan hasil atau klasifikasi sekuriti, dasar perakaunan menyediakan cara bagi pekerja untuk mendapatkan rawatan perakaunan yang betul, walaupun mereka tidak mempunyai pengetahuan khusus di kawasan kompleks. Penyelia perakaunan harus berhati-hati. Walaupun dasar perakaunan dapat membantu membimbing pekerja yang kompeten untuk membuat keputusan yang tepat, polisi tidak boleh menjadi pengganti kompetensi. Kakitangan perakaunan harus tahu bagaimana menerapkan polisi perakaunan tetapi juga dapat mengenali bila transaksi tidak berada di bawah payung polisi dan lebih banyak analisis harus dilakukan.

Kecekapan

Dengan menyelaraskan proses keputusan, dasar perakaunan dapat menjadikan proses pembukuan lebih efisien. Untuk transaksi yang paling mudah, dasar perakaunan dapat digunakan untuk mengautomasikan transaksi kewangan dalam sistem perakaunan syarikat. Walaupun kerja sistem perakaunan automatik masih perlu dikaji oleh pegawai perakaunan, proses ini seharusnya masih kurang memakan masa daripada melaksanakan pekerjaan secara manual. Manfaat tambahan untuk automasi proses perakaunan adalah pengurangan kesalahan. Secara umum, sistem perakaunan automatik tidak membuat kesalahan tipografi atau angka transpos. Walaupun kesilapan dapat dilakukan, secara amnya kesalahan lebih sistematik dan lebih mudah dilihat.

Keperluan Dokumentasi

Bagi syarikat yang mempunyai keperluan audit, dasar perakaunan mempunyai tujuan tambahan. Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 menghendaki syarikat menilai sistem kawalan dalaman dan memberikan pendapat mengenai kawalan dalaman terhadap pelaporan kewangan. Dasar perakaunan berfungsi sebagai bukti bahawa transaksi perakaunan dinilai secara sistematik, dan kepatuhan terhadap dasar ini menunjukkan bahawa transaksi diproses dengan cara yang sama. Akauntan yang memeriksa kawalan dalaman dapat menggunakan dasar perakaunan untuk membantu mengikuti transaksi di seluruh sistem perakaunan.