Cara Mengisi Invois Komersial

Faktur komersial adalah dokumentasi barang yang dijual dan transaksi yang berlaku antara pengeksport dan pengimport. Seiring dengan tagihan, faktur jenis ini juga digunakan oleh pejabat kastam untuk mengesan barang yang dikirim dan untuk menentukan nilai. Invois adalah dokumen induk penghantaran dan semua dokumen yang berkaitan mungkin akan dihasilkan berdasarkan kandungannya. Faktur komersial adalah wajib untuk semua transaksi antara pembeli dan penjual antarabangsa. Mengisi invois dengan betul dapat membantu menyelamatkan masalah dalam kastam dan mempercepat penghantaran anda.

1

Tuliskan nama syarikat dan alamat penuh pengirim di bahagian atas invois komersial. Senaraikan juga nama kenalan, nombor telefon dan nombor pengenalan cukai. Senaraikan maklumat yang sama untuk penerima setelah data pengirim.

2

Perhatikan nama, alamat dan maklumat hubungan pembeli sekiranya syarikat itu berbeza daripada penerima. Sekiranya anda mengetahui nombor pengenalan cukai pembeli, sertakan dengan data.

3

Peruntukkan nombor rujukan atau invois untuk penghantaran dan catat pada invois. Angka-angka ini sangat bermanfaat dalam mengesan pesanan dan pembayaran.

4

Senaraikan tarikh pesanan dibuat, bersama dengan tarikh penghantaran. Pesanan mungkin telah dibuat lebih awal, seperti sebulan atau bahkan setahun sebelumnya. Memerhatikan kedua-dua tarikh tersebut membantu memastikan maklumat mengenai pembelian dan penghantaran jelas.

5

Terangkan kandungan penghantaran. Sertakan apa itu produk atau barang dan penggunaannya, nilai produk, bahan yang digunakan untuk menentukan kerapuhan dan toksisitas, ukuran dan berat. Sekiranya sesuai, senaraikan juga nombor siri yang terdapat pada produk atau barang. Memiliki rekod nombor siri boleh bermanfaat sekiranya berlaku kecurian.

6

Periksa bahawa maklumat pada invois komersial betul dan kemudian tandatangani borang.