Bagaimana Majikan Membuat Program Magang Berbayar?

Magang memberi nilai kepada pelajar dan syarikat, tetapi penciptaan program magang memerlukan pandangan jauh dan kakitangan yang setia yang mempunyai minat dan masa untuk berkhidmat sebagai mentor. Magang boleh dibayar atau tidak dibayar, tetapi mereka selalu dirancang untuk menawarkan pengalaman kerjaya pendidikan dari pekerja magang. Pelatih yang dibayar tidak menerima faedah perubatan dan kewangan yang diberikan kepada pekerja sepenuh masa atau bergaji. Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat malah membenarkan pelajar magang bekerja dengan 75 peratus gaji minimum. Mengambil pekerja magang yang dibayar dengan gaji minimum memerlukan pengisian borang DOL WH-205.

Peranan Praktik

Tentukan peranan yang sesuai untuk pekerja magang di tempat perniagaan anda. Cari yang sesuai untuk pelatih untuk belajar mengenai peluang kerjaya tertentu di tempat kerja anda. Anda akan memerlukan kedudukan yang menawarkan sedikit tanggungjawab sehingga pekerja magang berpeluang belajar mengenai prospek kerjayanya. Pekerja tidak boleh menghabiskan waktunya untuk tugas-tugas seperti membuat fotokopi, memfailkan kertas atau memasukkan semula soda di dalam peti sejuk syarikat.

Penerangan Pekerjaan Intern

Buat penerangan pekerjaan dan bersiaplah untuk menilai dan memberikan maklum balas negatif dan positif kepada pekerja magang. Huraian pekerjaan akan memberi pemahaman kepada pekerja magang mengenai jangkaan pekerjaannya, dan maklum balas akan membantunya berkembang untuk memenuhi harapan tersebut dengan sebaik mungkin. Penerangan pekerjaan pelatih harus memberikan perincian khusus mengenai tugas harian dan menjelaskan nilai yang akan diperoleh oleh pekerja magang dari menyelesaikan setiap tugas.

Undang-undang dan Peraturan Jabatan Tenaga Kerja

Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat mempunyai peraturan yang ketat mengenai pekerja magang. Pelatih mesti mendapat kredit sekolah atau pampasan wang untuk magang mereka. Untuk magang gaji minimum, majikan mesti mengemukakan borang permohonan WH-205. Sijil ini, setelah diluluskan, akan membolehkan majikan mengambil pekerja magang untuk tempoh sehingga satu tahun persekolahan. Terdapat peraturan yang mengawal berapa jam seminggu pelajar magang dibenarkan melakukan. Contohnya, pelajar mungkin tidak bekerja lebih masa selama beberapa minggu di mana mereka aktif mengikuti kelas.

Langkah-langkah untuk Mendapat Pekerja Intern

Temu ramah calon pemohon pelatih. Temu ramah boleh dilakukan melalui telefon, Internet atau secara peribadi. Soalan temu duga biasa akan memperoleh maklumat seperti tujuan kerjaya pelajar dan hasil yang diinginkan dari magang. Mereka yang ditemubual akan meluangkan masa yang berharga untuk belajar mengenai peluang dalam kerjaya pilihan mereka melalui tempat kerja anda. Semasa proses temu duga, anda harus memberi penerangan yang mencukupi kepada pelajar mengenai jenis tugas yang akan mereka laksanakan dan penerapan tugas-tugas ini kepada industri dan tujuan pelajar.