Senarai semak Ketekunan dalam Pembuatan

Proses siasatan yang dilalui seseorang ketika meninjau perniagaan atau peluang pelaburan dikenali sebagai usaha wajar. Ketekunan wajar adalah proses penting bagi setiap perniagaan, terutama bagi syarikat perkilangan kecil. Senarai semak ketekunan wajar membantu syarikat-syarikat ini meneliti semua aspek utama operasi perniagaan mereka, membolehkan mereka mencari masalah dan memfokuskan sumber daya terhad mereka dalam bidang yang memerlukan penambahbaikan.

Maklumat kewangan

Pengilang kecil mesti menyimpan rekod kewangan yang ketat untuk memastikan mereka menggunakan dana mereka untuk mengembangkan perniagaan mereka. Senarai semak usaha wajar merangkumi pemantauan bahagian kewangan dan perakaunan. Proses yang merangkumi jabatan perakaunan merangkumi prosedur belanjawan, penyimpanan rekod kewangan, penjejakan kos dan kawalan dalaman. Item yang menyentuh bahagian kewangan syarikat merangkumi pemeriksaan bagaimana syarikat berurusan dengan mengekalkan asetnya, mengehadkan liabiliti dan menguruskan modalnya.

Usaha Pemasaran

Perniagaan perkilangan tidak hanya harus peduli dengan bagaimana ia membuat produknya tetapi juga bagaimana ia memasukkannya ke pasaran yang kompetitif. Senarai semak ketekunan wajar juga merangkumi bahagian bagaimana menangani tugas yang berkaitan dengan pemasaran. Tugas-tugas ini dapat meliputi pengembangan rencana pemasaran, penelitian mengenai pesaing di pasar dan analisis kebutuhan dan anggaran calon pelanggan. Senarai semak juga akan merangkumi item mengenai peluang dan risiko rancangan pemasaran dan kemampuan syarikat untuk melaksanakan rancangan tersebut dalam anggaran semasa.

Analisis Pengurusan

Dalam perniagaan kecil, kebolehan dan kemahiran pengurusan atasan sering menjadi perbezaan antara perniagaan yang berkembang maju dan perniagaan yang gagal. Senarai semak ketekunan wajar merangkumi pembuatan carta organisasi, yang menggariskan peranan dan tanggungjawab setiap jawatan, bersama dengan profil peribadi pendek setiap anggota pengurusan kanan. Senarai semak juga boleh merangkumi item pampasan untuk pengurusan atasan, termasuk pilihan saham, pembahagian keuntungan dan bonus.

Masalah Perundangan

Bagi pengilang kecil, tuntutan tuntutan liabiliti produk boleh menjadi perbelanjaan yang melumpuhkan. Walaupun syarikat itu memenangi kes itu, ia tetap harus menanggung kos membela diri. Senarai semak due diligence mengandungi item seperti tuntutan mahkamah yang ditangguhkan terhadap syarikat, dan juga perkara yang telah dimulakan syarikat terhadap pihak lain. Bahagian undang-undang senarai semak juga merangkumi item yang berkaitan dengan polisi insurans, bahaya persekitaran dan pematuhan dengan peraturan negeri dan persekutuan.