Membeli Balik Ekuiti Syarikat

Syarikat semakin menggunakan dana untuk membeli kembali ekuiti syarikat, sebahagiannya sebagai tindak balas terhadap percambahan pelabur aktivis, yang menggerakkan syarikat untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham melalui mekanisme seperti membayar dividen tunai dan membeli semula saham. Pembelian balik saham mempunyai banyak tujuan praktikal. Syarikat membeli kembali saham sehingga dapat memilikinya untuk membiayai semua saham atau gabungan saham dan pemerolehan tunai syarikat. Syarikat juga membeli balik semua saham tertunggak untuk menjadi persendirian, yang mempunyai faedah tertentu yang dapat menarik perhatian pihak pengurusan.

Tawaran Tender

Salah satu kaedah untuk membeli semula stok adalah tawaran tender sendiri. Di bawah kaedah ini, syarikat membuat tawaran awam dan rasmi kepada pemegang saham untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu, dengan harganya biasanya mencerminkan premium sederhana daripada harga pasaran pada tarikh pengumuman. Tempoh tawaran tender sendiri biasanya dua hingga tiga minggu dan sepenuhnya sukarela. Syarikat boleh membeli kurang daripada jumlah saham yang dinyatakan dalam tawaran asal.

Beli Saham di Pasaran Terbuka

Kaedah lain yang paling biasa untuk membeli semula ekuiti adalah membeli saham di pasaran terbuka. Syarikat biasanya membeli saham di pasaran terbuka melalui rumah broker dengan kos komisen yang tetap. Pembelian saham di pasaran terbuka boleh memakan waktu lebih lama daripada penawaran tender kerana peraturan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa tertentu yang mempengaruhi pembelian semula saham syarikat.

Dasar Dividen

Sebagai tambahan kepada alasan yang dinyatakan sebelumnya, syarikat biasanya membeli balik saham berkaitan dengan kebijakan dividen mereka sebagai cara untuk mengembalikan dana kepada pemegang saham. Faktor pegangan seperti kadar cukai dan keutamaan peribadi sama, pembelian balik saham sama nilainya dengan pemegang saham sebagai dividen tunai. Pembelian saham menurunkan jumlah saham tertunggak, yang meningkatkan pendapatan sesaham. Oleh itu, harga saham secara teorinya akan meningkat untuk mencerminkan nisbah harga dan pendapatan yang sama.

Kesan Isyarat

Pengurusan juga membeli kembali saham untuk membuat pernyataan optimis secara terbuka mengenai pandangan syarikat. Ini adalah cara pengurusan yang menyatakan bahawa stok mereka tidak dinilai. Pengurusan dapat mencatatkan keuntungan dengan membeli saham mereka dan seterusnya menjualnya kembali di pasaran terbuka dengan harga yang lebih tinggi.