Mengimbas Alamat MAC pada iPad Dengan NetScaler

Alamat MAC adalah kod pengenalan alfanumerik yang unik yang menentukan setiap komponen dalam rangkaian. Apabila anda menyambungkan iPad ke rangkaian menggunakan perkhidmatan Wi-Fi, alamat MAC didaftarkan dengan pelayan rangkaian host. Anda boleh menggunakan perisian Citrix NetScaler untuk mengimbas IP dan mengesan alamat MAC untuk peranti iPad yang disambungkan.

1

Klik butang "Mula" Windows di komputer yang telah dipasang perisian Citrix NetScaler dan ketik "cmd" di kotak teks carian. Tekan "Enter" untuk membuka command prompt.

2

Ketik perintah berikut untuk mengimbas alamat MAC iPad:

net config rdr iPadName

Ganti "iPadName" dengan nama iPad anda.

3

Tekan "Enter" untuk menjalankan imbasan. Perisian Citrix NetScaler mencari nama iPad dan memaparkan alamat MAC dalam permintaan untuk anda ulas.