Apakah Perbezaan Antara Analisis Kos-Manfaat & Analisis Breakeven?

Pemimpin perniagaan menggunakan kedua-dua analisis keuntungan dan keuntungan untuk mengarahkan syarikat mereka ke arah yang betul dan membuat keputusan kritikal. Walau bagaimanapun, setiap analisis digunakan untuk tujuan tertentu dan membantu aspek perancangan dan pengurusan membuat keputusan yang berbeza. Menggunakan analisis yang tepat pada waktu yang tepat dapat memberi kesan dramatik terhadap kecekapan dan keberkesanan operasi.

Analisis Kos-Faedah

Pemilik dan pengurus perniagaan menggunakan analisis kos-manfaat untuk membuat keputusan mengenai skop inisiatif jaminan kualiti, mekanisme kawalan dan perkhidmatan sokongan, antara aspek operasi lain. Sebagai contoh, organisasi mengekalkan sistem kawalan dalaman ke atas pelaporan kewangan untuk mengurangkan potensi peninggalan, kesalahan atau salah nyata material dalam laporan kewangan mereka. Mungkin tidak menjimatkan kos untuk memiliki sistem maklumat yang rumit dan staf sokongan untuk mengekalkan mekanisme kawalan yang mahal. Secara umum, analisis kos-manfaat digunakan untuk mencari keseimbangan antara faedah dan kos tindakan tertentu.

Analisis Breakeven

Seorang pemimpin perniagaan akan menggunakan analisis impas untuk menentukan jumlah unit atau jumlah perkhidmatan yang perlu dia jual untuk mendapatkan kembali kos tetap dan berubah yang berkaitan dengan pengeluaran. Ini adalah pengiraan penting untuk semua perniagaan tanpa mengira saiz dan jumlah jualan mereka. Perubahan pada keadaan operasi sering mempengaruhi dinamika antara penjualan, kos tetap dan kos berubah, yang memerlukan pengurusan untuk menilai semula titik pulang modal syarikat secara berkala. Untuk perniagaan permulaan, melakukan analisis impas sebelum memulakan operasi sangat penting untuk membuktikan daya maju usaha perniagaan dan potensinya untuk berjaya.

Mengoptimumkan Kos Operasi

Dengan melakukan analisis kos-manfaat, pemimpin perniagaan dapat mengoptimumkan kos dan keuntungan operasi mereka. Tanpa analisis jenis ini, mudah bagi perniagaan untuk membelanjakan lebih banyak perkhidmatan sokongan atau ciri perisian yang tidak mereka perlukan. Mengukur tepat struktur dan sumber kos syarikat memerlukan pendekatan saintifik dan penilaian menyeluruh mengenai kemampuan menjana pendapatan berbanding margin keuntungan dan kos overhed. Ini adalah salah satu kelebihan utama analisis kos-manfaat berbanding dengan teknik membuat keputusan pengurusan yang lain.

Memaksimumkan Keuntungan

Analisis kos-keuntungan-keuntungan, yang merupakan fungsi analisis impas, membolehkan pemimpin perniagaan memaksimumkan keuntungan berdasarkan unjuran penjualan dan kos. Keuntungan adalah tujuan penting dalam perniagaan, dan pengurusan mesti mengetahui jumlah pengeluaran yang paling menguntungkan. Keuntungan selalunya merupakan fungsi dari jumlah penjualan, dan jumlah penjualan yang tinggi tidak selalu diterjemahkan ke dalam strategi perniagaan yang menguntungkan. Analisis kos-keuntungan-keuntungan adalah faedah berbeza dari analisis impas berbanding analisis kos-manfaat.