Cara Mengatasi Komunikasi Lintas Budaya dalam Perniagaan

Di syarikat global, komunikasi lintas budaya yang berkesan membolehkan perniagaan berjalan dengan lebih lancar. Dengan mengetahui kemungkinan masalah yang boleh berlaku dan mengambil langkah proaktif untuk meminimumkan konflik, anda dapat membantu pekerja anda bekerjasama dengan lebih baik. Menyesuaikan tingkah laku memerlukan masa, jadi pastikan untuk memberi peluang kepada pekerja anda untuk belajar mengenai budaya dan tabiat masing-masing sebelum masalah timbul. Tetapkan jangkaan di seluruh syarikat anda bahawa usaha tambahan mungkin diperlukan untuk saling memahami. Tingkatkan penglibatan dalam pertimbangan yang teliti dan bukannya membuat kesimpulan yang terburu-buru yang membawa kepada konflik yang tidak stabil dan tidak produktif.

1

Jalankan perjumpaan untuk mendedahkan pekerja anda dengan budaya lain. Memperkenalkan pekerja yang akan bekerjasama dalam persekitaran yang tidak mengancam memungkinkan hubungan kerja yang baik dalam jangka masa panjang. Mempelajari bahasa, peraturan dan norma budaya lain untuk tingkah laku yang boleh diterima membantu mempersiapkan pekerja anda untuk menghadapi situasi ketika mereka muncul. Mengubah prasangka boleh menyebabkan hubungan kerja yang lebih kondusif.

2

Lakukan aktiviti untuk menunjukkan betapa bergantungnya kita pada bahasa. Contohnya, dedikasikan sehari untuk diam. Minta setiap pekerja membuat kontrak yang menyatakan apa yang mereka harapkan untuk dipelajari, berapa lama mereka akan berdiam diri (pengecualian apa yang dapat dibuat) dan bagaimana mereka merancang untuk mengatasi tanpa bercakap sepanjang hari. Setelah mengalami hari dengan komunikasi yang terhad, para peserta biasanya dapat berhubung dengan persekitaran asing dengan lebih mudah.

3

Sediakan bengkel, petua dan teknik untuk berkomunikasi secara berkesan dalam persekitaran kerja silang budaya. Orang bertindak mengikut nilai budaya mereka sendiri. Orang lain dari budaya lain mungkin mentafsirkan tingkah laku secara berbeza. Mempraktikkan strategi seperti mendengar aktif (memartabatkan apa yang dikatakan untuk memastikan pemahaman dapat dicapai) dan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi, seperti tulisan, audio dan visual, dapat meningkatkan penglibatan pekerja dalam memastikan bahawa konflik tidak akan timbul kerana salah faham budaya kerana kurang kesedaran.

4

Bimbing pekerja untuk memediasi konflik yang berkaitan dengan salah faham budaya. Memberi peluang kepada pekerja untuk bertindak balas terhadap situasi dari sudut pandangan yang berbeza daripada keadaan mereka sendiri. Bahagikan sekumpulan orang kepada pasangan untuk melakukan latihan main peranan yang membolehkan peserta menyedari wujudnya perbezaan budaya. Galakkan setiap pasangan untuk memikirkan konflik yang mereka alami baru-baru ini kerana perbezaan budaya. Minta setiap peserta menerangkan apa yang mereka anggap menyinggung perasaan atau tidak biasa. Biarkan setiap peserta mencadangkan bagaimana masalah itu dapat ditangani dalam budaya mereka sendiri. Bersama-sama, minta para peserta mengembangkan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Minta setiap pasangan melaporkan kepada kumpulan yang lebih besar mengenai pengalaman mereka.