Cara Mematuhi OSHA

Peraturan Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) melindungi pekerja dari bahaya dan kecederaan yang berkaitan dengan pekerjaan, tetapi pematuhan terhadap garis panduan ini juga merupakan kepentingan pemilik perniagaan. Kecederaan yang berkaitan dengan pekerjaan boleh menjadi mahal, menyebabkan tuntutan pampasan pekerja mahal dan masa kerja yang terlewat. Kecederaan juga boleh melemahkan semangat pekerja, bahkan di kalangan pekerja yang tidak terluka. Menjaga tempat kerja yang selamat dan patuh menunjukkan kepada pekerja anda bahawa anda mementingkan kesejahteraan mereka, dan ini mendorong mereka untuk membantu anda.

1

Kembangkan rancangan komunikasi bahaya. Pelan ini merangkumi protokol untuk memberi maklumat kepada pekerja mengenai bahan berbahaya yang berpotensi di tempat kerja. Mendidik kakitangan anda tentang setiap bahan yang ditangannya boleh berbahaya atau beracun dan prosedur untuk melindungi diri mereka dengan secukupnya. Sediakan salinan rancangan yang dicetak untuk kakitangan anda serta lembaran maklumat yang menyenaraikan bahaya dan langkah berjaga-jaga untuk setiap bahan yang berpotensi berbahaya.

2

Membangunkan Standard Pelan Tindakan Kecemasan. Ini memperincikan tindakan yang harus diambil sekiranya terdapat kejadian keselamatan. Pelan ini harus merangkumi prosedur kecemasan untuk pendedahan toksik dan kecederaan di tempat kerja, serta arahan keselamatan dan pemindahan sekiranya berlaku kebakaran.

3

Buat rancangan pemindahan api. Sertakan laluan pemindahan yang selamat, dan biasakan kakitangan anda dengan perincian dan ketentuannya.

4

Pastikan tempat kerja anda mempunyai bilangan pintu kebakaran yang mencukupi dan pintu keluar ini mematuhi kod OSHA dan bomba. Secara umum, tempat kerja harus mempunyai dua pintu keluar yang berasingan, tetapi mungkin memerlukan lebih banyak bergantung kepada saiz dan jumlah pekerja. Pisahkan api dari tempat kerja dengan bahan tahan api. Pintu keluar api mesti mempunyai pintu tutup sendiri dan mesti ditandakan dengan jelas sebagai pintu keluar api.

5

Bersihkan lantai dan laluan pejalan kaki yang berpotensi berbahaya. Bersihkan tumpahan dan bahaya tergelincir sebaik sahaja ia berlaku. Biasakan diri anda dengan standard OSHA untuk keadaan tempat kerja umum, seperti lorong, permukaan kerja, lantai dan tangga.

6

Beli alat pertolongan cemas yang lengkap untuk bahaya dan kemalangan tertentu yang biasanya anda hadapi di industri anda. Melatih anggota kakitangan dalam prosedur pertolongan cemas asas.

7

Pasang poster dan selebaran OSHA dengan jelas. Baca dengan teliti setiap bahan yang dihantar oleh OSHA mengenai keperluan dan garis panduan terkini dan melaksanakan perubahan yang diperlukan.