Tanggungjawab Perunding Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Perunding pengurusan hubungan pelanggan memberikan nasihat bebas mengenai penyelesaian untuk mengurus perkhidmatan pelanggan dan hubungan pelanggan. Tujuan mereka adalah untuk membantu pelanggan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan kesan seterusnya terhadap pendapatan dan keuntungan. Perunding mencapainya dengan menolong klien memilih penyelesaian CRM yang tepat dan menyediakan perkhidmatan pengurusan dan latihan projek untuk memastikan pelaksanaannya berjaya.

Risiko

Perunding dapat membantu anda mengurangkan risiko dalam melaksanakan CRM dengan mengenal pasti faktor kejayaan dan menumpukan perhatian pada setiap masalah yang mungkin berisiko pada projek. Pengalaman mereka dalam menggunakan penyelesaian CRM di organisasi lain membolehkan mereka memberi nasihat mengenai amalan terbaik dan mengembangkan cadangan yang memanfaatkan orang dan sumber anda dengan sebaik-baiknya.

Menganalisis

Perunding CRM menganalisis setiap aspek hubungan pelanggan anda. Perunding menggunakan alat dan proses analitik untuk mengenal pasti interaksi, saluran dan orang yang mempunyai kesan paling besar terhadap kualiti hubungan pelanggan anda. Tujuannya adalah untuk membantu anda mengubah setiap aspek pengalaman pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Penyelesaian

Perunding membantu anda memilih pakej perisian CRM yang mengautomasikan aspek perkhidmatan pelanggan dan membantu pasukan anda untuk meningkatkan prestasi. Perunding memilih pakej berdasarkan yang paling sesuai dengan objektif perniagaan dan anggaran anda. Mereka bekerjasama dengan pasukan sistem maklumat anda untuk memasang perisian dan mengintegrasikannya dengan sistem maklumat yang ada.

Ubah

Sebagai sebahagian daripada pelaksanaannya, perunding bertanggungjawab untuk merancang dan memberikan latihan yang diperlukan. Latihan ini berada pada dua tahap: untuk memastikan bahawa kakitangan dapat menggunakan perisian; untuk mengembangkan kemahiran perkhidmatan pelanggan peribadi untuk melengkapkan teknologi CRM. Perunding yang baik menyedari bahawa teknologi dan latihan sahaja tidak dapat memberikan pengurusan hubungan pelanggan yang baik. Mereka mengenal pasti sebarang proses perniagaan yang perlu diubah dan mengenal pasti tindakan lain untuk mengubah budaya syarikat sehingga semua pekerja memberi tumpuan kepada perkhidmatan pelanggan yang berkualiti.

Peluang

Dengan teknologi CRM, perunding dapat membantu anda mengenal pasti peluang untuk meningkatkan aspek tertentu dalam perkhidmatan pelanggan. Mereka menetapkan metrik untuk aktiviti perkhidmatan pelanggan yang penting dan menetapkan sasaran untuk penambahbaikan. Mengukur prestasi sebelum dan selepas pelaksanaan CRM membantu anda mengira pulangan pelaburan pada projek tersebut.